šalinai

šalinai
šalinaĩ adv. žr. šalina: 1. Šalinaĩ, pasitrauk nu tako! Užv. 2. Šalinaĩ pabėgti turėjo DūnŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • šalinais — šalinaĩs adv., šalìnais, šãlinais Lnk žr. šalina 1: Eik, krupiau, šalinaĩs! Rdn. Eik šãlinais, nerušiok šunies, rast y[ra] piktas – įkąs Skd. Eik šãlinais nu muno galvos Slnt. Turam eiti šalìnais, gausma gulti eiti Vn. Medų trauk šalinaĩs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šalinaitis — šalinaĩtis, ė smob. (2) 1. DūnŽ iš kitur atvykęs žmogus, pašalietis: Šalinaĩtis, kurs iš šalies J. Kažin koks šalinaitis prašo nakvynės Šauk. 2. Pd kas šalia gyvena, kaimynas: Pabėk pas kurį šalinaĩčių ir pakviesk daugiau žmonių Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šalinaik — šalinaĩk adv. žr. šalina 1: Eik šalinaĩk, ko neklausai! DūnŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • salinaio — pl.m. salinai sing.f. salinaia pl.f. salinaie …   Dizionario dei sinonimi e contrari

  • pledaruoti — plèdaruoti, uoja, avo 1. intr. judėti nuo vėjo, plaikstytis: Girtas eita, i šarkas ant vėjo plèdaruo[ja] Rt. 2. tr., intr. niekus kalbėti, taukšti: Ką čia plèdaruoji, niekus tauški Škn. Bobos čia jau plèdaruoja šalinai Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”